Kašnjar poslovno savjetovanje

Kategorija

Razvoj web stranice

Klijent

KAŠNJAR POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.

Početak projekta

12. prosinca 2021.

Završetak projekta

15. siječnja 2022.

Kašnjar poslovno savjetovanje

Kategorija

Razvoj web stranice

Klijent

KAŠNJAR POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.

Početak projekta

12. prosinca 2021.

Završetak projekta

15. siječnja 2022.

Kašnjar poslovno savjetovanje

Kategorija

Razvoj web stranice

Klijent

KAŠNJAR POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.

Početak projekta

12. prosinca 2021.

Završetak projekta

15. siječnja 2022.

Što smo radili na projektu

Što smo radili na projektu

Što smo radili na projektu

Dizajn i izrada zrada web stranice, održavanje i ažuriranje, izrada kontakt obrasca.

Društvo Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. posluje od 2007., pruža usluge poslovnog i poreznog savjetovanja.

+ Dizajn web stranice
+ Izrada web stranice
+ Izrada vizualnog identiteta (logotip, paleta boja, tipografija)

+ WordPress CMS
+ Izrada kontakt obrasca
+ Obrada slika u Adobe Photoshopu
+ SEO optimizacija
+ Ažuriranje i održavanje

Dizajn i izrada zrada web stranice, održavanje i ažuriranje, izrada kontakt obrasca.

Društvo Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. posluje od 2007., pruža usluge poslovnog i poreznog savjetovanja.

+ Dizajn web stranice
+ Izrada web stranice
+ Izrada vizualnog identiteta (logotip, paleta boja, tipografija)

+ WordPress CMS
+ Izrada kontakt obrasca
+ Obrada slika u Adobe Photoshopu
+ SEO optimizacija
+ Ažuriranje i održavanje

Dizajn i izrada zrada web stranice, održavanje i ažuriranje, izrada kontakt obrasca.

Društvo Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. posluje od 2007., pruža usluge poslovnog i poreznog savjetovanja.

+ Dizajn web stranice
+ Izrada web stranice
+ Izrada vizualnog identiteta (logotip, paleta boja, tipografija)

+ WordPress CMS
+ Izrada kontakt obrasca
+ Obrada slika u Adobe Photoshopu
+ SEO optimizacija
+ Ažuriranje i održavanje

O našim klijentima

O našim klijentima

O našim klijentima

Partnerstvo za uspjeh!

Vaš potencijal, naša kreativnost.
Vaša vizija, naša stručnost.

Naše partnerstvo sa Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. traje od 2021. godine.

Društvo Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, bavi se poreznim savjetovanjem, čiji visokokvalificirani savjetnici imaju dugogodišnje iskustvo na području poreza stečeno godinama rada s trgovačkim društvima, fizičkim osobama i neprofitnim organizacijama.

Partnerstvo za uspjeh!

Naše partnerstvo sa Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. traje od 2021. godine.

Društvo Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, bavi se poreznim savjetovanjem, čiji visokokvalificirani savjetnici imaju dugogodišnje iskustvo na području poreza stečeno godinama rada s trgovačkim društvima, fizičkim osobama i neprofitnim organizacijama.

Partnerstvo za uspjeh!

Naše partnerstvo sa Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. traje od 2021. godine.

Društvo Kašnjar poslovno savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, bavi se poreznim savjetovanjem, čiji visokokvalificirani savjetnici imaju dugogodišnje iskustvo na području poreza stečeno godinama rada s trgovačkim društvima, fizičkim osobama i neprofitnim organizacijama.