Načini plaćanja

RAZVOJ WEB STRANICE / APLIKACIJA

Jednokratno: uplata punog iznosa prilikom finalizacije projekta, odnosno prije migracije na konačnu domenu/server (puštanje web stranice/aplikacije) u javnost), a nakon odobrenja Naručitelja, na žiro račun obrta Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Višekratno: uplata na žiro račun obrta Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom
– 30% prije početka rada na projektu
– 30% nakon odobrenja dizajna naslovnice i dva tipa podstranica
– 40% prilikom finalizacije projekta, odnosno prije migracije na konačnu domenu/server (puštanja web stranice u javnost), a nakon odobrenja od strane Naručitelja

Naručitelj usluge dužan je vršiti plaćanje prema definiranoj dinamici kod višekratnog plaćanja, a svako kašnjenje u plaćanju može izazvati zastoje u radu, potencijalno dulje od broja dana kašnjenja u plaćanju. Po primitku zakašnjele uplate, Izvršitelj zadržava pravo redefinirati rokove sukladno dostupnosti ljudskih resursa. Izvršitelj nije dužan vršiti povrat novca, niti djelomično, niti u cijelosti.

Uplata nije relevantna u kontekstu rokova – rok projekta obračunava se od trenutka zaprimanja i provjere svih materijala i dokumentacije – Izvršitelj dobiva na raspolaganje kompletne, finalne materijale za izradu web rješenja odnosno početak faze dizajna. Rok za realizaciju projekta odbrojava se tek od odobrenja projektne dokumentacije od strane Naručitelja.

DIGITALNI MARKETING I BRANDING

Dinamika plaćanja se vrši isključivo sukladno uvjetima definiranim Ugovorom koji se sklapa između Izvršitelja i Naručitelja.
Način plaćanja je na žiro račun obrta Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom.

U Zagrebu, 01. siječnja 2024.

Voditelj poslova: Ivan Ferenčak
Web Life, obrt za računalne usluge, vl. Ivan Ferenčak
Sjedište: Ulica Nikole Škrlca 27, HR-10000 Zagreb
E-pošta: info@web-life.hr
Mobitel: +385 92 4180 992
www.web-life.hr